Ing. Marcela Gőtzingerová

V útvaru: OI Ostrava / Oddělení ochrany vod
Funkce: zástupkyně vedoucího oddělení
E-mail: marcela.gotzingerova@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon: 595 134 126
Fax:
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout